Image by KOBU Agency

SANUSLIFE - ECAIA voda, "Živá voda"

ECAIA - Energized, Clean, Alkaline, Ionized, Antioxidant

Energizujúca, Čistá, Alaklická, Ionizovaná, Antioxidačná

  • Čistá filtrovaná a Ionizovaná voda

  • pH hodnota vody až do 9.5

  • prispieva k neutralizácií prekysleného organizmu

  • Absorbuje chlór

  • Minerálna Ionizácia založená na princípe biokeramiky - “Filtračná technológia” SANUSLIFE® INTERNATIONAL

ECAIA karafa - Ionizovaná voda

foto by SANUSLIFE INTERNATIONAL

Adresa:

Južna Trieda 66

040 22 Košice

Slovenská Republika

Zákaznický servis:

+421 915 370 905

+421 917 977 137

Prihláste sa na odber najnovších informácii

© 2023 by EcoRovnak s.r.o. Created with Wix.com, All rights reserved.