Image by KOBU Agency

SANUSLIFE - ECAIA voda, "Živá voda"

ECAIA - Energized, Clean, Alkaline, Ionized, Antioxidant

Energizujúca, Čistá, Alaklická, Ionizovaná, Antioxidačná

Dezinfekcia a ionizácia vody

Zásadité PH (9.5) prispieva k neutralizácií prekysleného organizmu

Absorbuje chlór

Minerálna Ionizácia založená na princípe biokeramiky - “Filtračná technológia” SANUSLIFE® INTERNATIONAL

ECAIA karafa - Ionizovaná voda
Sanuslife logo.jpg

foto by SANUSLIFE INTERNATIONAL