Image by KOBU Agency

SANUSLIFE - ECAIA voda, "Živá voda"

ECAIA - Energized, Clean, Alkaline, Ionized, Antioxidant

Energizujúca, Čistá, Alaklická, Ionizovaná, Antioxidačná

  • Čistá filtrovaná a Ionizovaná voda

  • pH hodnota vody až do 9.5

  • prispieva k neutralizácií prekysleného organizmu

  • Absorbuje chlór

  • Minerálna Ionizácia založená na princípe biokeramiky - “Filtračná technológia” SANUSLIFE® INTERNATIONAL

ECAIA karafa - Ionizovaná voda

foto by SANUSLIFE INTERNATIONAL

© 2023 by EcoRovnak s.r.o. Proudly created with Wix.com