top of page

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Eco Rovnak s.r.o. Slovenská republika, so sídlom Benadova 3, 040 22 Košice, IČO: 52895203, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresném súdu v Košiciach, oddiel Sro, vložka 48148/V (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko

 • názov spoločnosti

 • adresa

 • e-mail

 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vybavenia objednávky a poskytnutie služieb požadovaných klientom. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad  zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Osoby zaisťujúce služby prevádzkovanie webovej stránky platformou spoločnosti Wix Online Platforms Limited

  • Osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

  • Osoby zabezpečujúce marketingové služby

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,

 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Cookie tohto webu

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb tretích strán.

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Kategória: Potrebné cookies:

 1. Stav súhlasu používateľa cookie pre aktuálnu doménu

 2. Uchováva sa stav relácie používateľa vo všetkých požiadavkách na stránku.

 3. atď.

Kategória: Cookies na štatistické účely:

 1. Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

 2. Používa sa služba Google Analytics na hodnotenie rýchlosti požiadaviek.

 3. Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

 4. atď.

bottom of page